Διάδοση του προγράμματος Erasmus + RESPECT στη σχολική κοινότητα

Διάδοση του προγράμματος Erasmus + RESPECT στη σχολική κοινότητα

23 Μαΐου 2018

Πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση του προγράμματος, η ομάδα των μαθητών του Erasmus+ RESPECT, παρουσίασε την πορεία και τα αποτελέσματα του έργου στη σχολική κοινότητα. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μοιράστηκαν με την ομάδα Erasmus+ την εμπειρία της συμμετοχής στο έργο και παρακολούθησαν παρουσιάσεις και βίντεο από τις διεθνικές συναντήσεις εργασίας μαθητών και καθηγητών σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες (Ισλανδία, Πολωνία, Φινλανδία, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα). Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα των δύο ερωτηματολογίων σχετικά με το σχολικό εκφοβισμό (2016 και 2018) που συμπληρώθηκαν σε όλες τις χώρες κατά τη διάρκεια του έργου. Οι μαθητές της ομάδας Erasmus+ RESPECT αναφέρθηκαν στις μεθόδους που εφαρμόζουν οι συμμετέχουσες χώρες για την αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και για την επίλυση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον.

REPORT EN
ΕΚΘΕΣΗ GR

Μετά την παρουσίαση συζητήθηκαν οι στόχοι του έργου και ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων του προγράμματος τόσο στην σχολική ζωή (συναντήσεις με φορείς και ειδικούς – εκπαιδευτικές δραστηριότητες), όσο και την ευρύτερη κοινότητα (συναντήσεις με τη δημοτική αρχή/συνεντεύξεις με τους αρμόδιους για κοινωνικά θέματα, ενημερώσεις γονέων, καθώς  και επισκέψεις/υλοποίηση δραστηριοτήτων με μαθητές του Δημοτικού σχολείου).

Η σχολική κοινότητα ενημερώθηκε επίσης και για τις ιστοσελίδες του έργου.

https://blogs.sch.gr/respectkachaia/ (το ιστολόγιό μας για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα)

https://respecterasmus.blogspot.com/ (ιστολόγιο για τις δραστηριότητες σε όλες τις χώρες)

http://iesvalsequilloerasmus.org/sp/k2/descripcion.html (ιστολόγιο για τις δραστηριότητες σε όλες τις χώρες)