Η διεθνική συνάντηση στην Κάτω Αχαΐα σε βίντεο. Transnational meeting in Kato Achaia video

Κάτω Αχαΐα, Ελλάδα 1 – 6 Μαΐου 2018/ Kato  Achaia, Greece 1 – 6 May 2018

Η διεθνική συνάντηση σε βίντεο/ Transnational meeting – video