Η αφίσα της διεθνικής συνάντησης στην Ελλάδα

Η αφίσα που δημιουργήσαμε για τη διεθνική συνάντηση στην Κάτω Αχαΐα

1 – 6 Μαΐου 2018