Καλωσόρισμα από τους μαθητές

Οι μαθητές του προγράμματος δημιούργησαν καλωσόρισμα για τους Ευρωπαίους εταίρους μας.

Transnational meeting in Kato Achaia, Greece

1 – 6 May 2018