Χορεύοντας στα Gran Canaria, Ισπανία

Οι ελληνική ομάδα μαθητών χορεύει στα Gran Canaria

Nikos, Elena and Chara are dancing in Gran Canaria!