Παρουσίαση της εκπαιδευτικής συνάντησης στη Γερμανία

Παρουσίαση της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης (Learning/Teaching/Training Activity) στη Γερμανία

Δείτε το Power Point που παρουσιάσαμε στη σχολική κοινότητα

Διαφάνεια1