Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Τηλεκπαίδευση για ΠΕ19-20

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 17 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση για επιμορφωτές :

Στη σελίδα έχει αναρτηθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για επισμορφωτές για τις τηλεκπαιδεύσεις σε καθηγητές ΠΕ19-20 στα πλαίσια της Δράσης Α8/ΣΤΗΡΙΖΩ.

Παρακολούθηση τηλεκπαιδεύσεων :

Δηλώσεις συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό εδώ.