Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Τι να σπουδάσω;

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 11 Δεκεμβρίου 2023

Αλιεύσαμε απ’ το διαδίκτυο την παρακάτω ΜΚΟ με πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις που βοηθούν μαθητές να απαντήσουν στο ερώτημα του τίτλου:

Unique Minds