Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Οδηγίες για αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης στο WebEx

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 10 Νοεμβρίου 2020

Αξιοποιώντας την εφαρμογή (Desktop App) για Windows 7, 8.1, 10.

Υπάρχουν επίσης οδηγίες για την ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου ασφάλειας δικτύου TLS 1.2

Διαβάστε εδώ.