Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Πολύτιμα εργαλεία

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 11 Ιουνίου 2013

Ninite  –  Install and Update All Your Free Programs at Once

Hiren Boot CD  –  All in One Bootable CD which has many utilities