Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Αποτελέσματα ΠΔΠ Γ φάση 2018

Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ στις 14 Ιουνίου 2018

Δείτε εδώ τον πίνακα των επιτυχόντων.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το πλήθος των μαθητών (Γυμνασίου – Λυκείου) που πέτυχαν στη Γ φάση για το 2018.

Γ ΦΑΣΗ – ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ
ΝΟΜΟΣ Πλήθος Μαθητών
ΑΤΤΙΚΗΣ 19
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6
ΗΜΑΘΙΑΣ 1
ΗΛΕΙΑΣ 1
ΑΧΑΙΑΣ 1

 

Γ ΦΑΣΗ – ΠΛΗΘΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Πλήθος Μαθητών
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 9
ΛΥΚΕΙΟ 24