Κε.Πλη.Νε.Τ.    ν.Καρδίτσας

Επιμόρφωση Πληροφορικών, Φυσικών, Ηλεκτρολόγων κλπ.

Συγγραφέας: ΚΕΠΛΗΝΕΤ ν.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ στις 8 Μαΐου 2018

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καρδίτσας σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Καρδίτσας και με την άδεια της Δ/νσης Εκπαίδευσης, προτίθεται να προσκαλέσει τον Υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Τρικάλων κ. Τσιαπάλα Στέφανο για να παρουσιάσει πειράματα που επιδεικνύουν βασικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού, της οπτικής και των laser στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες και στα δίκτυα Η/Υ.

Η παρουσίαση ενδιαφέρει κυρίως εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, Φυσικούς, Ηλεκτρολόγους και όποιον άλλον παρεμφερούς ειδικότητας επιθυμεί να εμβαθύνει στη σχέση εννοιών της Φυσικής με την Επιστήμη Υπολογιστών. Τα θέματα που θα παρουσιαστούν είναι τα εξής :

Βασικές έννοιες Ηλεκτρισμού (Τάση, Ρεύμα, Αντίσταση..)

Εργαστηριακή άσκηση: Εξοικείωση μετρήσεων με ψηφιακό πολύμετρο, παλμογράφο και πηγές τάσεων DC.

Βασικές έννοιες ανόρθωσης εναλλασσόμενου (AC) ρεύματος σε συνεχές DC

Εργαστηριακή άσκηση: Αναφορά σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα και φυσικά μεγέθη στην ανόρθωση (Βαθμίδες ανόρθωσης, εξομάλυνσης, συντελεστής απόδοσης).

Ψηφιακοί παλμοί: ( Αναφορά για Τρανζίστορ, FET, CMOS τεχνολογία- Λειτουργίες ενίσχυσης και ψηφιακή λειτουργία ΟΝ –OFF) για εφαρμογές σε:

  • Γρήγορες μνήμες (SRAM,DDRAM, EEPROM)
  • Κυκλώματα Καταχωρητών (CPU Registers)
  • Δίαυλοι επικοινωνίας (Ηλεκτρικοί παλμοί, χρονισμός κλπ)

Τηλεπικοινωνίες (καλωδιακές ηλεκτρικές,οπτικές, ασύρματες Radio, ασύρματες Οπτικές) (Περιγραφή ιδιοτήτων των Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και των υψίσυχνων τάσεων- Διαμορφώσεις , αποδιαμορφώσεις από πλευράς μεταβολών σε φυσικό μέγεθος ηλεκτρικής τάσης ή Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου)

Εργαστηριακή άσκηση:

  • Επίδειξη μετάδοσης δεδομένων από Η/Υ σε Η/Υ με ακτίνας Laser. Απεικόνιση λαμβανόμενων σημάτων σε παλμογράφο.
  • Επίδειξη επικοινωνίας Η/Υ με Η/Υ με οπτική ίνα (Ethernet to Optical)

Χρόνος διεξαγωγής της παρουσίασης είναι η Πέμπτη 10/5/2018 στις 18:00 το απόγευμα. Η διάρκεια θα είναι περίπου 3 ώρες στο χώρο του ΕΚΦΕ Καρδίτσας (δίπλα στο 5ο ΓΕΛ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη φόρμα :

https://tinyurl.com/y7jpmn9q