Αρχεία για Αύγουστος, 2019

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΤΗΣ Β’ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΣΕ (1)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΤΗΣ Γ’ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

ΨΗΦΙΔΩΤΟ