Αρχεία για Μάιος, 2019

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΨΗΦΙΔΩΤΟ) ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ’ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.ΘΕΜΑ: ΕΝΑΣΤΡΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ.

ΣΚΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ »ΤΟ ΚΟΥΒΑΡΙ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ».

ΣΚΗΝΙΚΑ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ »Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ».