Αρχεία για Ιούνιος, 2017

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Β’ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ: Ο ΕΓΩΙΣΤΗΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΟ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑΖ-ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. Δ’ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.

ΨΗΦΙΔΩΤΟ Β’ΜΕΡΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΨΗΦΙΔΩΝ. ΣΤ’ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ.