Αρχεία για Φεβρουάριος, 2018

ΘΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΜΟΛΙΒΙ – ΠΕΝΑΚΙ – ΜΑΡΚΑΔΟΡΟ. Γ’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΓΡΑΦΟΥ JOHN CONSTABLE ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ.

http://linoit.com/users/olgakostiri/canvases/landscapes-JOHN%20CONSTABLE