Διδακτικό Σενάριο «Υγιεινά τρόφιμα και… με τη βούλα»

Συμμετείχα με τις κ.κ. Κορδάκη Μαρία Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου και Βλάχου Ελισάβετ, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, στο 3ο  Πανελλήνιο Συνέδριο για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», με το διδακτικό σενάριο διάρκειας έξι (6) ωρών, με τίτλο «Υγιεινά τρόφιμα και… με τη βούλα!».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education”, σε μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού, με τη χρήση συνεργατικών δραστηριοτήτων και των ΤΠΕ.

 

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Συνέδριο «Πηγές της έρευνας στη σύγχρονη ελληνική θεατρολογία»

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι (20) και πλέον χρόνων λειτουργίας, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: «Πηγές της έρευνας στη σύγχρονη ελληνική θεατρολογία»
Σκοπός του η αποτύπωση της σύγχρονης θεατρολογικής έρευνας μέσα από την αξιοποίηση παλαιών και νέων ερευνητικών εργαλείων που τίθενται στην υπηρεσία των ερευνητών, θεατρολόγων και μη, όπως:

  • Άγνωστα θεατρικά έργα και ποικίλα κείμενα θεατρολογικού ενδιαφέροντος, εκδεδομένα και ανέκδοτα
  • Χειρόγραφα και άγνωστο αρχειακό υλικό
  • Βιβλιογραφίες και ευρετήρια
  • Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά, ημερολόγια)
  • Ηλεκτρονικές πηγές και βάσεις δεδομένων
  • Ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό
  • Θεατρικά προγράμματα και άλλα τεκμήρια παραστασιογραφίας
  • Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Ειδικές Συλλογές κ.ά.

Με τη διοργάνωση του συνεδρίου δίνεται βήμα σε νέους επιστήμονες και όχι μόνο, ερευνητές, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν άγνωστα ντοκουμέντα, καθώς επίσης τα πορίσματα των εν εξελίξει ερευνών τους με στόχο η νέα αυτή επιστημονική συγκομιδή να εμπλουτίσει τη σημερινή εικόνα της ελληνικής Θεατρολογίας.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Απριλίου 2017 στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το συνημμένο δελτίο συμμετοχής έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017.

Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδασκαλία

Συμμετέχουμε με τις κ.κ. Σύψα Παναγιώτα και Κορδάκη Μαρία στο 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «ICT in Ecucation» και στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» που διοργανώνει η Ε.Τ.Π.Ε., 23-25 Σεπτεμβρίου, στα Ιωάννινα.

Η ερευνητική μας εργασία εστιάζει στην διερεύνηση ορισμένων απόψεων και στάσεων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδασκαλία και τη μάθηση. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ποσοτική έρευνα, όπου συμμετείχαν 125 εκπαιδευτικοί διαφόρων τεχνικών  ειδικοτήτων του νομού Αττικής. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, ενώ τα δεδομένα αναλύθηκαν με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 20 (t test, F, x2, ANOVA, factor analysis). Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι: (α) η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει θετικές απόψεις για την χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, διαπιστώνει  αρκετά πλεονεκτήματά τους για τη μάθηση, θεωρεί ότι υποστήριζονται οι παιδαγωγικές επιλογές που ακολουθούν και αναφέρει  την ύπαρξη αποδοχής -από τους μαθητές- της διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να διχάζονται για το αν κυρίως οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην τάξη  ή μόνον οι εκπαιδευτικοί, (β) διάχυτες φαίνεται να είναι οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών, όπως θετική διάθεση αξιοποίησης των ΤΠΕ στην διδασκαλία, αυτοπεποίθηση, ενώ χαμηλά αναφέρονται τα επίπεδα άγχους, ανασφάλειας και επιφυλακτικότητας.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Διατροφική Αγωγή και Υγεία

Η διατροφή αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την υγεία του παιδιού και σχετίζεται άμεσα με όλες τις πτυχές της ανάπτυξης και ωρίμανσής του. Το θέμα αυτό κυριαρχεί στα προγράμματα Αγωγής Υγείας που προσπαθούν να συμβάλλουν στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και στην υιοθέτηση θετικών, υγιεινών τρόπων ζωής.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και το Τμήμα Αγωγής Υγείας Αχαΐας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα “Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education (EduForHealth) υλοποίησαν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Διατροφική Αγωγή και Υγεία», την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, στο 29ο Δ.Σ. Πατρών, 8.30-14.00. Συμμετείχαν με εισηγήσεις οι κ.κ. Κορδάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παπακωνσταντινοπούλου Άρτεμις, Υπεύθυνη Τμήματος Αγωγής Υγείας Αχαΐας και εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν πρόγραμμα διατροφής. Ακολούθησε ελαφρύ γεύμα. Την Ημερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 100 εκπαιδευτικοί, διευθυντές/ντριες και σχολικοί σύμβουλοι.

Σε όσες/όσους συμμετείχαν δόθηκε επιμορφωτικό υλικό.

Πρόσφυγες: Χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄Δημοτικού.

Συμμετέχουμε με τις Αθηνά Λαμπροπούλου και Αγγελική Αγγελοπούλου στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ε.ΚΕ.ΔΙ.Σ.Υ. «Προγράμματα Σπουδών-Σχολικά Εγχειρίδια: Από το παρελθόν στο παρόν και το μέλλον» που πραγματοποιείται 4 έως 6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα.

Η εισήγηση μας έχει τίτλο «Πρόσφυγες: Χαράζοντας δρόμους. Ένα διδακτικό σενάριο για τη Δ΄Δημοτικού».

Με αφορμή το κεφάλαιο «Ένας εξάχρονος ήρωας από την Ορλεάνη» της Γλώσσας της Δ΄ δημοτικού δημιουργήσαμε ένα σενάριο διδασκαλίας έξι ωρών (μίας ημέρας) που εμπλέκει όλα τα μαθήματα στη θεματική ενότητα «Πρόσφυγες – μετανάστες». Οι μαθητές/τριες ήδη σε μικρότερη τάξη στο μάθημα της Γλώσσας έχουν έρθει σε επαφή με τον δημοσιογραφικό λόγο και γνωρίζουν ότι στόχος του είναι η ενημέρωση – είδηση. Έχουν εξοικειωθεί με τον πολιτικό χάρτη της Ελλάδας στη Μελέτη Περιβάλλοντος παλαιότερων τάξεων και έχουν μιλήσει για τα δικαιώματα των ανθρώπων όπως ορίζονται στη σύμβαση του ΟΗΕ. Στα Μαθηματικά, έχουν διδαχθεί τις κάθετες ευθείες καθώς και να τις φέρουν με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων.

Οι μαθητές/τριες κατά τη διάρκεια του σεναρίου έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν τα δομικά στοιχεία του δημοσιογραφικού λόγου, ενώ ξεκινούν να κατανοούν τους λόγους που οδηγούν πληθυσμούς στην αναγκαστική μετακίνηση αποκτώντας ενσυναίσθηση για τα προβλήματα της φυγής τους. Καλούνται να δουλέψουν τις παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες με αφορμή τους δρόμους των προσφύγων. Την ώρα των Εικαστικών επιστρέφουν στη μαρτυρία της Ειρήνης, της προσφυγοπούλας από τη Συρία και ανακαλύπτουν το πορτρέτο της ηρωΐδας ως μέρος ενός πίνακα ζωγραφικής. Την ώρα της Φυσικής Αγωγής ή Θεατρικής Αγωγής παίζουν το παιχνίδι «Περάσματα», το οποίο ανήκει στο υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Στο τέλος της ημέρας αναμένεται να είναι ικανοί/ές να εντοπίσουν στο χάρτη τις περιοχές της χώρας που δέχονται πρόσφυγες, να διαχωρίσουν τους λόγους μετακίνησης των προσφύγων και των μεταναστών, να κατανοήσουν την πίεση που δέχεται ένας/μία πρόσφυγας κατά τη διάρκεια της φυγής του/της. Επίσης, να παρατηρούν έργα τέχνης που σχετίζονται με την μετανάστευση, να έρθουν σε επαφή με τον δημοσιογραφικό λόγο και να γνωρίσουν τα δομικά του στοιχεία, να αναγνωρίσουν εμπειρικά και να χαράσσουν παράλληλες και τεμνόμενες ευθείες με τη βοήθεια γεωμετρικών οργάνων.

Δείτε την παρουσίαση εδώ