ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Το διδακτικό σενάριο διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, σχεδιάστηκε με τη συνεργασία της κ. Βλάχου Ελισάβετ, εκπαιδευτικού ΠΕ 70 και Μεταπτυχιακής Φοιτήτριας, και υλοποιήθηκε. Οι διδακτικοί στόχοι του επιλέχθηκαν από τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του Νέου Προγράμματος Σπουδών για την ενότητα 1 της Γ΄ Δημοτικού «Ζούμε μαζί» (σελ.37, 2014).

Διαβάστε το σενάριο εδώ

Διδακτικό Σενάριο «Υγιεινά τρόφιμα και… με τη βούλα»

Συμμετείχα με τις κ.κ. Κορδάκη Μαρία Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου και Βλάχου Ελισάβετ, μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών, στο 3ο  Πανελλήνιο Συνέδριο για τα συνεργατικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα», με το διδακτικό σενάριο διάρκειας έξι (6) ωρών, με τίτλο «Υγιεινά τρόφιμα και… με τη βούλα!».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education”, σε μαθητές/μαθήτριες της ΣΤ΄ Δημοτικού, με τη χρήση συνεργατικών δραστηριοτήτων και των ΤΠΕ.

 

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Συνέδριο «Πηγές της έρευνας στη σύγχρονη ελληνική θεατρολογία»

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης είκοσι (20) και πλέον χρόνων λειτουργίας, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Συνέδριο με θέμα: «Πηγές της έρευνας στη σύγχρονη ελληνική θεατρολογία»
Σκοπός του η αποτύπωση της σύγχρονης θεατρολογικής έρευνας μέσα από την αξιοποίηση παλαιών και νέων ερευνητικών εργαλείων που τίθενται στην υπηρεσία των ερευνητών, θεατρολόγων και μη, όπως:

  • Άγνωστα θεατρικά έργα και ποικίλα κείμενα θεατρολογικού ενδιαφέροντος, εκδεδομένα και ανέκδοτα
  • Χειρόγραφα και άγνωστο αρχειακό υλικό
  • Βιβλιογραφίες και ευρετήρια
  • Τύπος (εφημερίδες, περιοδικά, ημερολόγια)
  • Ηλεκτρονικές πηγές και βάσεις δεδομένων
  • Ψηφιακό και οπτικοακουστικό υλικό
  • Θεατρικά προγράμματα και άλλα τεκμήρια παραστασιογραφίας
  • Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Ειδικές Συλλογές κ.ά.

Με τη διοργάνωση του συνεδρίου δίνεται βήμα σε νέους επιστήμονες και όχι μόνο, ερευνητές, διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν άγνωστα ντοκουμέντα, καθώς επίσης τα πορίσματα των εν εξελίξει ερευνών τους με στόχο η νέα αυτή επιστημονική συγκομιδή να εμπλουτίσει τη σημερινή εικόνα της ελληνικής Θεατρολογίας.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Απριλίου 2017 στο Κεντρικό Κτήριο του ΕΚΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, παρακαλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένο το συνημμένο δελτίο συμμετοχής έως τις 15 Φεβρουαρίου 2017.

Απόψεις και στάσεις εκπαιδευτικών της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΤΕΕ), για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδασκαλία

Συμμετέχουμε με τις κ.κ. Σύψα Παναγιώτα και Κορδάκη Μαρία στο 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο «ICT in Ecucation» και στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» που διοργανώνει η Ε.Τ.Π.Ε., 23-25 Σεπτεμβρίου, στα Ιωάννινα.

Η ερευνητική μας εργασία εστιάζει στην διερεύνηση ορισμένων απόψεων και στάσεων εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των ΤΠΕ στην διδασκαλία και τη μάθηση. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ποσοτική έρευνα, όπου συμμετείχαν 125 εκπαιδευτικοί διαφόρων τεχνικών  ειδικοτήτων του νομού Αττικής. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, ενώ τα δεδομένα αναλύθηκαν με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 20 (t test, F, x2, ANOVA, factor analysis). Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι: (α) η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει θετικές απόψεις για την χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, διαπιστώνει  αρκετά πλεονεκτήματά τους για τη μάθηση, θεωρεί ότι υποστήριζονται οι παιδαγωγικές επιλογές που ακολουθούν και αναφέρει  την ύπαρξη αποδοχής -από τους μαθητές- της διδασκαλίας με χρήση ΤΠΕ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να διχάζονται για το αν κυρίως οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην τάξη  ή μόνον οι εκπαιδευτικοί, (β) διάχυτες φαίνεται να είναι οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών, όπως θετική διάθεση αξιοποίησης των ΤΠΕ στην διδασκαλία, αυτοπεποίθηση, ενώ χαμηλά αναφέρονται τα επίπεδα άγχους, ανασφάλειας και επιφυλακτικότητας.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Διατροφική Αγωγή και Υγεία

Η διατροφή αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την υγεία του παιδιού και σχετίζεται άμεσα με όλες τις πτυχές της ανάπτυξης και ωρίμανσής του. Το θέμα αυτό κυριαρχεί στα προγράμματα Αγωγής Υγείας που προσπαθούν να συμβάλλουν στην αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και στην υιοθέτηση θετικών, υγιεινών τρόπων ζωής.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και το Τμήμα Αγωγής Υγείας Αχαΐας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το οποίο υλοποιεί το πρόγραμμα “Let’s make it better! Raising the awareness of the triad nutrition-health-food safety in school education (EduForHealth) υλοποίησαν Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Διατροφική Αγωγή και Υγεία», την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2016, στο 29ο Δ.Σ. Πατρών, 8.30-14.00. Συμμετείχαν με εισηγήσεις οι κ.κ. Κορδάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Παπακωνσταντινοπούλου Άρτεμις, Υπεύθυνη Τμήματος Αγωγής Υγείας Αχαΐας και εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν πρόγραμμα διατροφής. Ακολούθησε ελαφρύ γεύμα. Την Ημερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 100 εκπαιδευτικοί, διευθυντές/ντριες και σχολικοί σύμβουλοι.

Σε όσες/όσους συμμετείχαν δόθηκε επιμορφωτικό υλικό.