Κατασκευή και Μέτρηση των Γωνιών

Συμμετέχουμε με τους συναδέλφους Κωνσταντίνο Κακαβά και Παναγιώτη Κακαβά στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Σ. στην Αθήνα. Η εισήγησή μας έχει θέμα: «Η Κατασκευή και Μέτρηση των Γωνιών ως Διαδικασία Αξιοποίησης του Μαθηματικού Περιεχομένου Προβλημάτων & των Εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών«.

Το σενάριο είναι διάρκειας τριών (3) διδακτικών ωρών, αφορά στη διδασκαλία της μέτρησης διάφορων γωνιών, του κεφαλαίου των Μαθηματικών της ΣΤ΄ Δημοτικού με τίτλο «Σχεδιάζω Γωνίες», με τη χρήση προβλημάτων περιεχομένου (contexts). Η εργασία μας αναδεικνύει τη σημασία της ακριβούς και τυποποιημένης μαθηματικοποιημένης έκφρασης των δεδομένων του κάθε προβλήματος για να οδηγηθούν οι μαθητές στη λύση του. Η διδασκαλία υλοποιείται με τη χρήση φύλλων εργασίας. Εφαρμόζονται εκπαιδευτικές πρακτικές των ΤΠΕ με τη χρήση του προγραμματιστικού λογισμικού Scratch, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερα δυναμικό χαρακτήρα στη διδακτική πρακτική. Τόσο το στάδιο της επεξεργασίας του θέματος όσο και της αξιολόγησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν εντάσσονται σε ένα περιβάλλον οικοδόμησης και ανακάλυψης της γνώσης με στοιχεία μεταφοράς της σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, μαθηματικές έννοιες και καθημερινούς προβληματισμούς.

Δείτε την παρουσίαση εδώ

Αφήστε μια απάντηση