‘Ενας καλόκαρδος καρχαρίας

Ένας καλόκαρδος καρχαρίας… της Λήδας Βαρβαρούση
Γειά σας παιδιά, μεγάλα και μικρά! Υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε
το σχολείο να γίνει πιο διασκεδαστικό και ευχάριστο. Σήμερα,
λοιπόν, θα δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό. Θα παίξουμε παρέα με
έναν γλυκό και καλόκαρδο καρχαρία και το Τhinglink.
Το Τhinglink είναι ένα πρόγραμμα που μας επιτρέπει να κάνουμε
δια δραστική μια απλή εικόνα εμπλουτίζοντάς την με κείμενα, άλλες
εικόνες, συνδέσμους και video. Πήραμε, λοιπόν, μια εικόνα από το
βιβλίο της Λήδας Βαρβαρούση και «βάλαμε» πάνω της διάφορα
σημαδάκια (tags). Κάθε ένα σημαδάκι έχει μια έκπληξη σχετική με
το βιβλίο. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ανοίξετε
το σύνδεσμο που υπάρχει παρακάτω. Η εικόνα που θα φανερωθεί
θα είναι μεν στατική (δηλ. ακίνητη) αλλά θα έχει διάφορα σημαδάκια,
που καθώς θα πλησιάζετε με τον κέρσορά σας (το ποντίκι) θα
αναβοσβήνουν για να τα ανοίξετε. Πατήστε πάνω τους, διαβάστε το
περιεχόμενο και πατήστε και τη σύνδεση που υπάρχει στο τέλος
κάθε κειμένου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερο αποτέλεσμα, στην αρχή μόλις
ανοίξετε την εικόνα με τον καρχαρία, στο κάτω δεξί μέρος δίπλα
στη λέξη Thinglink υπάρχει ένα τετραγωνάκι. Πατήστε πάνω του
ώστε να γίνει σταυρός και ξεκινήστε την περιήγηση

Ανακοίνωση για τις εγγραφές στο Νηπιαγωγείο

11o Νηπιαγωγείο Νέας  Ιωνίας

 

Αιτήσεις εγγραφών στο Νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2020-2021

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 4α και 4Α του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142), καθώς και με το άρθρο 35 της ΠΝΠ/01-05-2020 (ΦΕΚ Α΄ 90) οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής ,σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου ,μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για το σχολικό έτος 2020-2021 οι ηλεκτρονικές εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2020-2021, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις της παρ.3β, του άρθρου 33 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α’ 38). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-21, μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη και που ανήκουν στη σχολική περιφέρεια του Νηπιαγωγείου.

 

 

 

Για τα παιδιά τα οποία εγγράφονται ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ σε δημόσιο νηπιαγωγείο γενικής παιδείας ισχύουν τα παρακάτω:

 

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να γίνει :

 

Α)ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
  Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
  Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο   Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας,
με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

 

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο(Α.Δ.Υ.Μ.)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο
γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Β)Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της
ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

 

Οι  αλλοδαποί  μαθητές/τριες που αδυνατούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής προσκομίζοντας ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό, επίσημα μεταφρασμένα

Επισήμανση

Η ηλεκτρονική εγγραφή  (είτε από τους γονείς/κηδεμόνες, είτε από το  Νηπιαγωγείο), δε συνεπάγεται απαραίτητα και τη φοίτηση του παιδιού στο Νηπιαγωγείο.  Η σχολική μονάδα που θα φοιτήσει το παιδί καθορίζεται μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων (λήξη εγγραφών) και αφού η αρμόδια Διεύθυνση ΠΕ κατανείμει τις αιτήσεις σύμφωνα με τις διαθέσιμες θέσεις του κάθε Νηπιαγωγείου.

Τα  προνήπια που φοιτούν ήδη στο Νηπιαγωγείο,  εγγράφονται αυταπάγγελτα.

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την
παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109).

Για την ανανέωση της εγγραφής απαιτούνται:

Α. Αίτηση εγγραφής (θα γίνει στο Νηπιαγωγείο)

Β. Δικαιολογητικά που αφορούν στη φοίτηση στο ολοήμερο πρόγραμμα (εφόσον επιθυμούν οι γονείς )

Παρακαλείσθε σε όλες τις περιπτώσεις να έχετε μαζί σας, ή να γνωρίζετε τον αριθμό της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας, το λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) και τα τηλέφωνα των συνοδών που θα ορίσετε.

Επισημαίνεται ότι δεν μπορούν να οριστούν ως συνοδοί,  ανήλικοι.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ


α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00)
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

 1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική
  βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
  2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:
  Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.
  II) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.
  β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι
  εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.


. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 1. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109) οι αλλοδαποί μαθητές/τριες
  εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφών του κεφαλαίου Α’ και τα
  δικαιολογητικά του κεφαλαίου Β’ της παρούσης εγκυκλίου, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία εγγραφής
  στο Νηπιαγωγείο.
 2. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.
 3. Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 120323/Γ2/27-9-2010 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.:

α. Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος 8

β. Τα ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν, έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

 

I

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν 15 έως 30 Μαΐου 2020 και ώρες 8:30 – 12:30

Την Παρασκευή 15 Μαϊου 2020 οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 8:30- 11:30

 

Παρακαλούμε: Για να αποφευχθούν οι μετακινήσεις και ο συνωστισμός στο χώρο του Νηπιαγωγείου, συγκεντρώνετε όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα προσκομίζετε στο Νηπιαγωγείο. Μπορείτε να καλέσετε για διευκρινίσεις ή να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο του Νηπιαγωγείου: : 2102759728

email:   mail@11nip-n-ionias.att.sch.gr

 

 

              Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

                            Σακελλαρίου Αλίκη

 

 

 

 

Η Γιορτή της Μητέρας

Αγαπημένα μας παιδιά,

  Κάθε χρόνο την  δεύτερη Κυριακή του Μάη συνηθίζεται να  γιορτάζει το πιο σπουδαίο και σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μας. Και ποιο είναι αυτό; Μα φυσικά η μαμά μας!

 Μάνα, μητέρα , μαμά ,μανούλα  λέξεις γεμάτες αγάπη και γλυκύτητα, για το πιο τρυφερό πλάσμα του κόσμου, για την πιο σημαντική ύπαρξη στη ζωή κάθε ανθρώπου.

 Εάν βρισκόμασταν στο σχολείο,  σίγουρα θα της ετοιμάζαμε πολλές εκπλήξεις, για να της δείξουμε την αγάπη μας.

  Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα, απλά λίγο διαφορετικά…

Ας ξεκινήσουμε αφιερώνοντάς της ένα τραγούδι: Η καλύτερη μαμά του κόσμου

Αγκαλιά με τη μαμά μπορείτε να διαβάσετε το παραμύθι : »Θα σ’αγαπώ ό,τι κι αν γίνει», της συγγραφέα Gliori Debi  

 

 

Ένα δροσερό γλυκάκι, μια όμορφη έκπληξη για τη γιορτή της μανούλας!!!

Υλικά:

 • 1 Πακέτο μπισκότα πτι-μπερ
 • 2 Φακελάκια κρέμα στιγμής βανίλια
 • 2 Φακελάκια ζελέ φράουλα
 • 1 Ποτήρι γάλα

 

Εκτέλεση:

Αρχικά φτιάχνουμε το ζελέ σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία και το βάζουμε στο ψυγείο να παγώσει. Έπειτα ετοιμάζουμε την κρέμα στιγμής σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο κουτί και την αφήνουμε λίγο να σταθεί. Στη συνέχεια μαλακώνουμε στο γάλα τα πτι-μπερ και βάζουμε μία στρώση από αυτά σ’ένα πιρέξ. Αν θέλετε τα μπισκότα πιο τραγανά μπορείτε απλώς να τα ραντίσετε ελαφρά με λίγο γάλα. Ρίχνουμε από πάνω την κρέμα βανίλια και το βάζουμε στο ψυγείο. Όταν το ζελέ αρχίσει να πήζει τότε το ρίχνουμε πάνω από την κρέμα και ξαναβάζουμε το γλυκό στο ψυγείο έως ότου παγώσει καλά. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε στο ζελέ ψιλοκομμένα κομμάτια φρούτων της αρεσκείας σας.

 

Καλή Επιτυχία!!

 

Μανούλα θα μου χαρίσεις αυτόν τον χορό;

 Ζωγραφίστε τη μαμά σας,στολίστε τη ζωγραφιά με καρδούλες,  γραμμούλες, τελείες, ήλιους και ό,τι άλλο θέλετε και αντιγράψτε την ευχή:

ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ  ΜΑΜΑ

Χαρίστε την στη μανούλα σας μαζί με μια σφιχτή αγκαλιά και ένα γλυκό φιλί!

 

 

Η μικρή Μαϊμού

  Αγαπημένα μας παιδιά,

  Γνωρίζουμε, ότι μία από τις δραστηριότητες  που γίνονται στο σχολείο μας και  σας αρέσουν πολύ,  είναι η δανειστική βιβλιοθήκη. Σκεφτήκαμε λοιπόν, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε  την επαφή μας  με τα βιβλία  για όσο διάστημα δεν μπορείτε να έρχεστε στο νηπιαγωγείο, απλά με έναν τρόπο διαφορετικό …ηλεκτρονικό!

 Μία φορά την εβδομάδα θα σας προτείνουμε ένα βιβλίο, το οποίο θα μπορείτε να διαβάζετε με την βοήθεια ενός μεγάλου εδώ στο ιστολόγιο.

 Στη συνέχεια όσοι θέλετε,  μπορείτε να ζωγραφίζετε κάτι  παίρνοντας σαν αφορμή το βιβλίο ή μπορεί να σας προτείνουμε εμείς κάποιες δραστηριότητες .Μπορείτε να μας στέλνετε τις ζωγραφιές σας και εμείς θα τις αναρτούμε στο  μπλοκγ , για να τις μοιραστούμε όλοι μαζί.

 Ελπίζουμε να σας αρέσει η ιδέα!

 Διασκεδάστε για αρχή ακούγοντας την έμμετρη ιστορία : «Ένα γράμμα μια ιστορία Μ-η Μικρή Μαϊμού» , από τη σειρά :‘Ένα γράμμα μια ιστορία’ που έγραψε η συγγραφέας  Σ.Μαντούβαλου.

 Στη συνέχεια ζητήστε από κάποιον μεγάλο, να βάλει σε ένα δίσκο αλάτι ή αλεύρι ή αφρό ξυρίσματος .Με το δάχτυλό σας προσπαθήστε να γράψετε το γράμμα Μ μ.  Θα  μπορούσατε στη συνέχεια,  να προσπαθήσετε να γράψετε και κάποιες λέξεις ,  που αρχίζουν από τη φωνούλα όπως μαμά, Μάης, μέλισσα ,μήλο κλπ..Μπορείτε επίσης, να σχεδιάσετε σχήματα, σχέδια, τον εαυτό σας, ένα λουλούδι, έναν  ήλιο….

 Περιμένουμε τις ιδέες σας !Καλή  διασκέδαση!

Παιχνίδια δημιουργικότητας-αντίληψης-συντονισμού κινήσεων

 

Παιχνίδι: Τι μπορώ να κάνω με ένα χαρτί;

Το μόνο που θα χρειαστείτε είναι εφημερίδες, περιοδικά και οποιαδήποτε  χαρτιά έχετε στο σπίτι και δεν τα χρειάζεστε. Ανακαλύψτε πόσοι ήχοι μπορούν να ακουστούν από ένα χαρτί!

Κουνήστε το χαρτί, χτυπήστε πάνω του την παλάμη σας, τσαλακώστε το, σκιστέ το, φυσήξτε το, τεντώστε το και ότι άλλο μπορείτε να σκεφτείτε! Τώρα κλείστε τα μάτια και προσπαθήστε να μαντέψετε σωστά τον ήχο!

Πηγή: prod.schools.ac.cy (Προδημοτική εκπαίδευση, ενδεικτικό υλικό παιδαγωγικής στήριξης μαθητών/τριών).

 

Παιχνίδι: Τρίλιζα με καπάκια!

Το παιχνίδι παίζεται με δύο παίκτες. Σε ένα χαρτί τραβάμε οριζόντιες και κάθετες γραμμές ώστε να το χωρίσουμε σε τετράγωνα. Κάθε παίκτης έχει μερικά καπάκια, ο καθένας διαφορετικό χρώμα. Εναλλάξ αρχίζουν να τοποθετούν τα καπάκια πάνω στα τετράγωνα. Νικητής θα είναι αυτός που θα βάλει πρώτος 3 καπάκια στη σειρά (οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια) ή αυτός που θα φτιάξει τις πιο πολλές τρίλιζες!

Πηγή: prod.schools.ac.cy (Προδημοτική εκπαίδευση, ενδεικτικό υλικό παιδαγωγικής στήριξης μαθητών/τριών).

Παιχνίδι: Η τακτοποίηση της μπουγάδας!

Αφού έχουμε μαζέψει την μπουγάδα μας παροτρύνουμε τα παιδιά να ομαδοποιήσουν τα ρούχα με βάση κάποιο κριτήριο. Το κριτήριο το αποφασίζουμε μαζί με τα παιδιά ή το αποφασίζουν μόνα τους. Για παράδειγμα, μπορούν να χωρίσουν τα ρούχα σε κατηγορίες όπως το χρώμα ( μονόχρωμα-πολύχρωμα), το είδος ( μπλούζες, παντελόνια κτλ) ή το ύφασμα (βαμβακερό, πλεκτό κτλ). Επίσης, μπορούν να βρουν ποιες κάλτσες είναι ίδιες και να φτιάξουν τα ζευγαράκια με τον πιο ευχάριστο τρόπο!!

Πηγή: πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών σχολικής ψυχολογίας και εργαστήριο σχολικής ψυχολογίας, τμήμα ψυχολογίας, ΕΚΠΑ.

 

 

Γλωσσικά παιχνίδια

Παιχνίδι: Σκέψου μια λέξη!

Υλικά:

-χαρτόνια

-μαρκαδόρους

Σε μικρά χαρτονάκια γράφουμε διάφορα γράμματα της αλφαβήτας και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ ή καλάθι. Είτε ρίχνουμε ένα ζάρι ή είτε αποφασίζουμε με όποιον τρόπο θέλουμε ποιος θα ξεκινήσει πρώτος. Ο πρώτος παίχτης τραβάει μια κάρτα-γράμμα. Ο παίχτης καλείται να σκεφτεί μια λέξη που ξεκινάει από αυτό το γράμμα. Στις μικρότερες ηλικίες του «διαβάζουμε» εμείς το γράμμα – φωνούλα της καρτέλας. Μπορείτε να ορίσετε ένα νικητήριο σκορ και το έπαθλο του παιχνιδιού.

 

Παιχνίδι: Γράψε τη λέξη με ένα διαφορετικό τρόπο!

Υλικά:

-αφρός ξυρίσματος ή αλάτι ή άμμος κ.λπ.

-γράμματα

Σε χαρτονάκια σχεδιάζουμε γράμματα ή ολόκληρες λέξεις αν θέλουμε. Σε ένα δίσκο απλώνουμε αφρό ξυρίσματος ή οποιαδήποτε άλλο υλικό. Το παιδί επιλέγει μια κάρτα – γράμμα και καλείται να την «γράψει» πάνω στον αφρό. Το παιδί θα εξασκηθεί στην αντιγραφή γραμμάτων ή λέξεων με τον πιο ευχάριστο τρόπο!!