Σεισμός: Πώς προστατευόμαστε;

σεισμός με χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων eps 220785903

Εκπαιδευτικό βίντεο για παιδιά 

   https://video.link/w/O9g_LC2mlk4#

Η χελώνα του σεισμού 

 https://video.link/w/vl65717f69c55c0#

                           Σεισμός- Ημισκούμπρια 

                             https://video.link/w/vl657185da717b1#