Εφαρμογή υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από COVID-19

Για να δείτε το ΦΕΚ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοιό  COVID-19 σε μαθητές/ μαθήτριες, εκπαιδευτικούς… και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων ΠΕ και ΔΕ» πατήστε ΦΕΚ 1825/5-5-2021