Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται μετά από συνεννόηση με την προϊσταμένη -εκπαιδευτικό και στη λήξη του ωρολογίου προγράμματος .