Επικοινωνία

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e mail): mail@nip-damas.lar.sch.gr

Τηλέφωνο: 2492066339 , 2492305028

Προϊσταμένη: Κατσαγκόλη Κατερίνα