Προσβασιμότητα σχολείου

Το σχολείο δυστυχώς δεν έχει πρόσβαση σε ΑΜΕΑ