Το σχολείο μας

Το σχολείο βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα μετά τον Τύρναβο και βρίσκεται στην είσοδο του χωριού. Λειτουργεί ως μονοθέσιο Νηπιαγωγείο και φέτος φιλοξενεί στην μία του αίθουσα τον παιδικό σταθμό.  Αν και διαθέτει περιορισμένο εξοπλισμό, φιλοδοξούμε και επιδιώκουμε να το εκσυγχρονίσουμε και να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις όχι μόνο των σημερινών, αλλά και των μελλοντικών απαιτήσεων της εκπαίδευσης.