Εκπαιδευτικοί

Στο σχολείο μας για το σχολ. έτος 2021-2022 λειτουργεί 1 τμήμα πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος με 1 εκπαιδευτικό αντίστοιχα. Ειδικότερα

Πρωινό τμήμα 1: κ. Κατσαγκόλη Κατερίνα

Από 1/11/2021 στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί  τμήμα αγγλικών στα πλαίσια της Πράξης ΕΣΠΑ «Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην Προσχολική Εκπαίδευση» με εκπαιδευτικό την κ. Νατσιούλη Μαρία.

 

 

 

 

 

Κατερίνα Κατσαγκόλη