Τα Κόμικς των μαθητών!
Οι μαθητές της Γ και Δ τάξης δημιουργούν κόμικς και τα κάνουμε κολάζ για την αίθουσα του εργαστηρίου πληροφορικής! Ακολουθεί η ψηφοφορία για το καλύτερο κόμικ από τους μαθητές και να μοιραστεί το βραβείο
Οι παρακάτω φωτογραφίες είναι από τους μαθητές της Γ τάξης! θα ακολουθήσουν και τα κόμικς των άλλων μαθητών!