Στ’ Δημοτικού

Σε αυτή τη σελίδα θα βρίσκετε τις δραστηριότητες για τη Στ’ τάξη του Δημοτικού

 1. Εβδομάδα προγραμματισμού- Animation στο Scratch
 2. Σώσε τον πλανήτη με τον CodyRoby- προγραμματισμός
 3. Κουίζ για τις εντολές στο scratch
 4. Εισαγωγή στο scratch- σενάριο αίσωπος
 5. Δημιουργία διαλόγων στο scratch- σενάριο αίσωπος
 6. Δημιουργία χριστουγεννιάτικης κάρτας στο scratch- σενάριο αίσωπος
 7. Animation στο scratch- σενάριο αίσωπος
 8. Δημιουργώ animation στο scratch
 9. Σύνδεση μαθητή στο scratch-converted (1)
 10. Σύντομος οδηγός του scratch

Υλικό- Λογισμικό- Η κεντρική μονάδα του υπολογιστή:

 1. Η κεντρική μονάδα του υπολογιστή- ένα μάθημα
 2. Η κεντρική μονάδα του υπολογιστή- ένα διαδραστικό βιβλίο- eme
 3. Υλικό και λογισμικό- μια διαδραστική παρουσίαση με θεωρία, βίντεο και παιχνίδια
 4. Υλικό και λογισμικό (εφαρμογές και παραγόμενα μέσα)- φωτόδεντρο
 5. Υλικό και λογισμικό- έννοιες και κουίζ
 6. Λογισμικό υπολογιστή– αναγνωρίζω το λογισμικό από το εικονίδιό του
 7. Το λογισμικό- ερωτήσεις- κουίζ
 8. Διακρίνω το υλικό και το λογισμικό- κουίζ σωστού λάθους
 9. Υλικό ή λογισμικό; Κουίζ eme
 10. Λογισμικό εφαρμογών και συστήματος- κουίζ
 11. Μέσα ή έξω από την κεντρική μονάδα- κουίζ
 12. Υλικό και λογισμικό- κουίζ
 13. Αναγνωρίζω αν είναι υλικό ή λογισμικό- κουίζ
 14. Μέσα αποθήκευσης- παρουσίαση- eme
 15. Μέσα αποθήκευσης- κατηγορίες και τεχνολογίες- eme
 16. Ονομασία περιφερειακών μέσων αποθήκευσης- drag and drop- eme
 17. Κατηγορίες αποθηκευτικών μέσων- φωτόδεντρο
 18. Αποθηκευτικά μέσα- χωρητικότητα- βάζω σε σειρά- eme
 19. Κρυπτόλεξο για τα αποθηκευτικά μέσα-eme

Δίκτυο και διαδίκτυο- υπηρεσίες διαδικτύου:

 1. Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του- ένα μάθημα
 2. Αναζήτηση στο διαδίκτυο- ένα μάθημα
 3. Αναζήτηση και αντιγραφή πληροφοριών από το διαδίκτυο
 4. Αναζήτηση και αποθήκευση εικόνων από το διαδίκτυο
 5. Φύλλο εργασίας- διαδικασία αναζήτησης
 6. Πνευματική ιδιοκτησία
 7. Άσκηση- αναζητώ και αντιγράφω πληροφορίες για ένα σημαντικό πρόσωπο
 8. Άσκηση- αναζητώ και αντιγράφω πληροφορίες για ένα μέρος
 9. Τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- email- βίντεο
 10. Υπηρεσίες διαδικτύου- παρουσίαση από φωτόδεντρο
 11. Πώς λειτουργεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- φωτόδεντρο
 12. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- βίντεο- φωτόδεντρο
 13. Η μορφή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 14. Διαδικασία αποστολής και λήψης ηλεκτρονικών μηνυμάτων- φωτόδεντρο
 15. Email- κουίζ
 16. Ποια είναι μια διεύθυνση email; Κουίζ
 17. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο- διαδραστική εφαρμογή
 18. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο- φωτόδεντρο
 19. Κουίζ για τις έννοιες του διαδικτύου
 20. Ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο
 21. Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης- διαδραστική παρουσίαση
 22. Υπηρεσίες και εφαρμογές του διαδικτύου- διαδραστική παρουσίαση
 23. Δικτυώνομαι με ασφάλεια- μια διαδραστική παρουσίαση
 24. Δεξιοτέχνης του διαδικτύου- ένα escape room για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
 25. Υπηρεσίες αναζήτησης στο διαδίκτυο- μια διαδραστική παρουσίαση

Δραστηριότητες- προγραμματισμός:

 1. Υλικό θεωρίας για το Thymio
 2. Ασκήσεις για το Thymio
 3. Ψηφιακή αφήγηση με το storyjumper
 4. Προσθήκη άρθρου σε ηλεκτρονικό περιοδικό του ΠΣΔ
 5. Εισαγωγή στον προγραμματισμό- φωτόδεντρο
 6. Το περιβάλλον εργασίας του scratch- μια διαδραστική παρουσίαση
 7. Δημιουργία animation στο scratch- μια διαδραστική παρουσίαση
 8. Η δομή επιλογής στο scratch- μια διαδραστική παρουσίαση
 9. Η δομή επιλογής στο scratch- ένα κουίζ
 10. Η δομή επανάληψης στο scratch- μια διαδραστική παρουσίαση
 11. Κουίζ για τη δημιουργία προγράμματος στο scratch- μεταβλητές και δομές
 12. Επαναληπτικά κουίζ στο scartch

Λογιστικά φύλλα:

 1. Τι είναι τα λογιστικά φύλλα- βίντεο φωτόδεντρο
 2. Λογιστικό φύλλο ιστού- φωτόδεντρο
 3. Βιβλίο για το πρόγραμμα excel με ασκήσεις
 4. Άσκηση 1 στο excel- Δημιουργία προγράμματος
 5. Εισαγωγή στο περιβάλλον των λογιστικών φύλλων- φωτόδεντρο
 6. Μορφοποίηση δεδομένων στο λογιστικό φύλλο- φωτόδεντρο
 7. Εισαγωγή τύπων σε λογιστικό φύλλο- φωτόδεντρο
 8. Υπολογιστικά φύλλα Google
 9. Κουίζ για τα εργαλεία μορφοποίησης στο λογιστικό φύλλο
 10. Υπολογιστικά φύλλα- διαδραστικές παρουσιάσεις
 11. Γραφήματα και παρουσιάσεις