6 Μαρτίου: Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟΣήμερα, Πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και αφήσαμε για λίγο τον υπολογιστή και τις δραστηριότητές μας σε αυτόν και είδαμε βιντεάκια σχετικά με την ανδοσχολική βία, συζητήσαμε με τους μαθητές πως νιώθει το κάθε παιδί, είτε θύτης, είτε θύμα, είτε παρατηρητής και τι πρέπει να κάνουμε στις διάφορες περιπτώσεις. Επιπλέον διαχωρίσαμε τις καταστάσεις που απαιτούν να ενημερώνουμε άμεσα τους δασκάλους μας και αυτές που δεν είναι αναγκαίο και μας καθιστούν «καρφιά». Οι μαθητές ακόμα και των μικρών τάξεων έδειξαν να καταλαβαίνουν τη διαφορά της ενημέρωσης ενός συμβάντος επικίνδυνου ή σοβαρού και του καρφώματος καθώς φράσεις όπως «μου πήρε το μολύβι μου», «μου πήρε τη θέση» και άλλες παρόμοιες γίνονται η καθημερινή ζαλάδα των δασκάλων αλλά και για εμάς (ειδικότητας) που πολλές φορές είμαστε ίσως πιο προσιτοί καθώς το μάθημα που κάνουμε τους φαίνεται πιο «ενδιαφέρον»!
Ας προσπαθήσουμε όλοι, γονείς και δάσκαλοι να ενημερώσουμε τα παιδιά μας για τι μπορούνε να κάνουμε και το κυριότερο ας προσπαθήσουμε κυρίως σαν γονείς να δίνουμε το καλό παράδειγμα και να σταματήσουμε την κακοποίηση και τον εκφοβισμό μέσα στο ίδιο μας το σπίτι

«STOP! Στην Ενδοσχολική Βία»

http://www.youtube.com/watch?v=oaiBE0UNWOo&noredirect=1