Αρχική » 2.5 Διδακτικές προτάσεις και εφαρμογές 1: Oμάδες (συν)εργασίας/Breakout Sessions: Τι είναι και πώς λειτουργούν στη θεωρία και την πράξη

Αρχείο κατηγορίας 2.5 Διδακτικές προτάσεις και εφαρμογές 1: Oμάδες (συν)εργασίας/Breakout Sessions: Τι είναι και πώς λειτουργούν στη θεωρία και την πράξη

Kατηγορίες

2.5.6 Παράδειγμα εφαρμογής των Oμάδων (συν)εργασίας/Breakout Sessions στην Α΄ τάξη: ΜαθηματικάΛήψη αρχείου

2.5.5 Παράδειγμα εφαρμογής των Oμάδων (συν)εργασίας/Breakout Sessions στη Β΄ τάξη: ΓλώσσαΛήψη αρχείου

2.5.4 Παράδειγμα εφαρμογής των Oμάδων (συν)εργασίας/Breakout Sessions στις Δ΄-ΣΤ΄τάξεις: Γλώσσα ΣΤ’Λήψη αρχείου

2.5.3 Παραδείγματα εφαρμογής των Oμάδων (συν)εργασίας/Breakout Sessions στις Α΄-Γ΄ τάξειςΛήψη αρχείου

2.5.2 Oμάδες (συν)εργασίας/Breakout Sessions: ΟδηγόςΛήψη αρχείου

2.5.1 Oμάδες (συν)εργασίας/Breakout Sessions: Τι είναι και πώς λειτουργούν στη θεωρία και την πράξηΛήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση