Αρχική » 1.7. Πολύγλωσσα υλικά Τάξεων Υποδοχής

Αρχείο κατηγορίας 1.7. Πολύγλωσσα υλικά Τάξεων Υποδοχής

Kατηγορίες

Οδηγίες Webex στα αλβανικά_TY1Λήψη αρχείου

Οδηγίες Webex στα αλβανικά_TY2Λήψη αρχείου

Oδηγίες e-me στα αγγλικά_ΤΥ2

https://blogs.sch.gr/mkekia/files/2020/06/ΤΥ_How-to-connect-to-e-me_11οΔΣΘ_Στεφανάκου.doc

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση