Ημέρα: 12 Απριλίου 2022

Τρίτη 12-4-2022Τρίτη 12-4-2022

ΓΛΩΣΣΑ Ορθογραφία τις λέξεις που γράψαμε στη σελίδα 26, ΒΜ ( μόνο στην τελευταία βαλίτσα: λέξεις που περιγράφουν ένα ταξίδι) Αντιγραφή 2 φορές Ανάγνωση  από το Ανθολόγιο τη σελ.79 . ΙΣΤΟΡΙΑ Μαθαίνω το μάθημα:. Η τέχνη των Κυκλαδιτών ( σελ.111) Τις ασκήσεις 1 και 2 σελ. 44 ,ΤΕ