Εθισμός στο διαδίκτυο και Διαδικτυακά παιχνίδια

Εθισμός στο Διαδίκτυο
Ορισμός
Προκύπτει με την πολύωρη ενασχόληση ατόμων σε διαδικτυακές δραστηριότητες όπως είναι παιχνίδια, δωμάτια συζητήσεων, ηλεκτρονικός τζόγος και άλλα.
Αναγνώριση – Χαρακτηριστικά
Ένα άτομο είναι εθισμένο όταν χαρακτηρίζεται από τουλάχιστο τρία από τα πιο κάτω:
Χρήση του Διαδικτύου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από

 » Διαβάστε όλο το άρθρο