Καλή πλοήγηση σημαίνει ασφαλής πλοήγηση!

Μερικές συμβουλές για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

  • Μην δίνετε ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία, ούτε να αποκαλύπτετε σε άλλους χρήστες του Διαδικτύου πληροφορίες που αφορούν τους φίλους σας, την οικογένειά σας ή το σχολείο σας.