ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση πολυήμερης εκδρομής Γ΄ τάξης ΓΕΛ Πάργας

ΠΡΑΞΗ 2/5-11-2019

Στην Πάργα, και στο Γραφείο της Δ/ντριας του ΓΕΛ Πάργας σήμερα Τρίτη, 5-11-2019και ώρα 10:45, συνήλθε η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ681/τ.Β΄/06-03-2017), η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη με αρ. 1/1-11-2019 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης του σχολείου στην Σερβία (Νις- Βελιγράδι)-Θεσσαλονίκη στις 2/7-12- 2019.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α/Α

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1 Happy Days 1.

 

285€    Garni Hotel Zen / Mr President Design Hotel /Minerva Premier Hotel  9405
2 Papadimas Vacances 1.

 

 

270€    Tami Residence/ Mr President Design Hotel / Minerva Premier Hotel

 

 8910
3. Kanaris Travel

 

 

1.

 

310 €  Vidikovac/Prime/Anessis  10230

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές και διαπίστωσε τη νομιμότητά τους, αποφάσισε την ανάθεση της διοργάνωσης της εκδρομής-μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο Papadimas Vacances (ξενοδοχεία Tami Residence/Astoria ή Mr President Design Hotel / Minerva Premier Hotel), καθώς πληρούσε τις προδιαγραφές της προκήρυξης, παρείχε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως.

Τα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής εντός τριών ημερών (μέχρι 7/11/2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή) .

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκίκα Αγγελική

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαμάλογλου Ευφροσύνη

Παναγιώτου Μαγδαληνή

Κιζίρογλου Εμμανουήλ

Κουτσούκης Χαράλαμπος

 

Πρακτικό Ανάθεσης Πολυήμερης Εκδρομής Γ΄ τάξης στην Ιταλία από 12/11/2018 έως 18/11/2018

ΠΡΑΞΗ 4η /15-10-2018

Στην Πάργα και στο Γραφείο του Γενικού Λυκείου Πάργας σήμερα 15-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης στην Ιταλία και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη, η οποία έχει συγκροτηθεί με τη με αρ. 3/10-10-2018 πράξη της Δ/ντριας του ΓΕΛ Πάργας με παρόντα μέλη :

1. Πρόεδρος: Η Δ/ντρια Γκίκα Αγγελική

2. Μέλη: α) Χαμάλογλου Ευφροσύνη ,καθηγήτρια κλ. ΠΕ02 του ΓΕΛ Πάργας β) Παπανικολάου Κλεοπάτρα, καθηγήτρια κλ. ΠΕ02 του ΓΕΛ Πάργας γ) Δέσκα Σωτήριο, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ Πάργας δ) Δημόπουλο Αναστάσιο ,εκπρόσωπο των μαθητών του Γ1΄τμήματος ε) Χασανάι Κλαούντια, εκπρόσωπο του Γ2΄τμήματος.

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των σχετικών προσφορών και συγκεκριμένα:

 1. Προσφορά του τουριστικού γραφείου «Τravelcon», στα 445 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή) και 520 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή).
 2. Προσφορά του τουριστικού  γραφείου «Boutas Tours» στα 465 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή)
 3. Προσφορά του τουριστικού γραφείου «Papadimas Travel» στα 425 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή),441 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή), στα 451 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή),466 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή) , στα 476 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή) και 486 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή)

(Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού αποτελούν οι σχετικές παραπάνω προσφορές, όπως αυτές έχουν παραληφθεί από το ΓΕΛ Πάργας )

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και σύμφωνη με την πρόσκληση που είχε απευθύνει το Γενικό Λύκειο Πάργας, είναι η προσφορά στα 451 ευρώ ανά μαθητή του τουριστικού γραφείου «Papadimas Travel» και αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει σ’ αυτό το τουριστικό γραφείο την εκτέλεση της εκδρομής.

Ενστάσεις από όσους έχουν καταθέσει προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 10:00 στο Γραφείο του ΓΕΛ Πάργας.

Η Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

Γκίκα Αγγελική                                                    1.   Χαμάλογλου Ευφροσύνη

2.  Παπανικολάου Κλεοπάτρα

3.  Δέσκας Σωτήριος

4.  Δημόπουλος Αναστάσιος

5.  Χασανάι Κλαούντια

 

 

 

Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019- Αγιασμός

Την Τρίτη 11/09/2018 ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Οι μαθητές του Δεσκείου Γυμνασίου και Λυκείου Πάργας να βρίσκονται στο Σχολείο στις 08:30 π.μ για τον Αγιασμό και την παραλαβή των σχολικών βιβλίων.

Το λεωφορείο για τα παιδιά της Ανθούσας και της Αγιάς  θα ξεκινήσει στις 08:00 π.μ από Αγιά και στη συνέχεια από Ανθούσα( ένα δρομολόγιο) και από Αγία Κυριακή στις 07:45π.μ

Καλή Σχολική Χρονιά !!!

CONGRATULATIONS CLASS OF 2018-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διευθύντρια του Δεσκείου Λυκείου Πάργας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου και ο Διεθνής Σύλλογος Πάργας “The Link” σας προσκαλούν στην τελετή αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολ. έτους 2017-18 την Πέμπτη 21/06/18 και ώρα 19:30 στο προαύλιο του Σχολείου.

«Εξετάσεις για λήψη Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2018».

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

—–

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

 

 

 

Βαθμός Ασφαλείας:

Να διατηρηθεί μέχρι:

 

Μαρούσι,   -03-2018

 
 

 ΠΡΟΣ

  Γραφείο Τύπου ΥΠ.Π. Ε.Θ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου  2018».

 

Ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα  26 Μαρτίου 2018 μέχρι και την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής  περιόδου Μαΐου 2018.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 19 και την Κυριακή  20  Μαΐου 2018 για τα επίπεδα:

α)    Επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

β)     Επίπεδο Β   (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

γ)   Επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών για κάθε στάδιο. Συγκεκριμένα :

Α) να έχουν πληρώσει το ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) έως τη Δευτέρα  2 Απριλίου 2018. Η δημιουργία του e-paravolo πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr ή μέσω Κ.Ε.Π. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω Τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας των Ελληνικών Τραπεζών. Η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να έχει ημερομηνία το αργότερο  2 Απριλίου 2018.

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο έχουν ως εξής:

α. των 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1&Α2),

β. των  80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β(Β1&Β2)και

γ. των 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ(Γ1&Γ2)

Β) να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέσω του συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

https://kpg.it.minedu.gov.gr/

ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο εγχειρίδιο (manual). Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00.

Γ) να προσέλθουν στις ΔΙ.Δ.Ε. το αργότερο έως την Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 για την οριστικοποίηση της αίτησής τους, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

 • κωδικό υποψηφίου ή εκτυπωμένη την αίτησή τους
 • την απόδειξη πληρωμής παραβόλου
 • την ταυτότητά τους και φωτοτυπία αυτής διπλής όψεως. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ανήλικοι υποψήφιοι κάτω των δώδεκα ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το Δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένοι ή τα ΚΕΠ.

Οι Αλλοδαποί υποψήφιοι, εφόσον είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταθέτουν φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις καταθέτουν φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

 • φωτοτυπία γνωμάτευσης από Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΥ (ισχύει μόνο για άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

Η οριστικοποίηση των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Ειδικότερα στις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω και Καλύμνου αιτήσεις θα οριστικοποιούνται και σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα οριστούν με απόφαση του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα σχολεία που θα ορισθούν.

Διευκρινίζεται ότι οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα αναφέρονται αναλυτικά ανά γλώσσα και επίπεδο στον συνημμένο πίνακα.

        Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις ΔΕΝ αποστέλλονται με το ταχυδρομείο.

 Επισυνάπτεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα των Εξετάσεων και οι προδιαγραφές των εξετάσεων.

 

                          Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                                

                                                                                                  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΟΥ

 

ΩΙΞ04653ΠΣ-ΗΔΝ (1) (1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ_2018

KPG_Manual_Candidate (6)

Πράξη ανάθεσης τριήμερης εκδρομής στην Αθήνα από 08/02/2017 εως 10/02/2017

ΠΡΑΞΗ 4η /12-12-2016

Στην Πάργα και στο Γραφείο του Γενικού Λυκείου Πάργας σήμερα 12-12-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ και Β’ τάξης στην Αθήνα από 8/02/2017 εως 10/02/2017 και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη, η οποία έχει συγκροτηθεί με τη με αρ. 3/09-12-2016 πράξη της Δ/ντριας του ΓΕΛ Πάργας με παρόντα μέλη:

 1. Πρόεδρος: Η Δ/ντρια Γκίκα Αγγελική
 2. Μέλη:

α) Χαμάλογλου Ευφροσύνη, καθηγήτρια κλ. ΠΕ02 του ΓΕΛ Πάργας

β) Σωτηρίου Κων/νος, καθηγητής κλ. ΠΕ13 του ΓΕΛ Πάργας

γ) Παπανικολάου Κλεοπάτρα, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ Πάργας

δ) Ντάλας Απόστολος, εκπρόσωπος των μαθητών της Β’ τάξης

ε) Πιτσαρού Άρτεμις, εκπρόσωπος των μαθητών της Α’ τάξης.

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των σχετικών προσφορών και συγκεκριμένα:

 1. Προσφορά του τουριστικού γραφείου «ITS Travel Office», στα 69,50 ευρώ ανά μαθητή
 2. Προσφορά του τουριστικού  γραφείου «Skarpos Tours» στα 59,50 ευρώ ανά μαθητή
 3. Προσφορά του τουριστικού γραφείου «Kanaris Travel» στα 76 ευρώ ανά μαθητή

(Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού αποτελούν οι σχετικές παραπάνω προσφορές, όπως αυτές έχουν παραληφθεί από το ΓΕΛ Πάργας )

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και σύμφωνη με την πρόσκληση που είχε απευθύνει το Γενικό Λύκειο Πάργας, είναι η προσφορά του τουριστικού γραφείου «Skarpos Tours» και αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει σ’ αυτό το τουριστικό γραφείο την εκτέλεση της εκδρομής.

Ενστάσεις από όσους έχουν καταθέσει προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 14-12-2016 και ώρα 10:00 στο Γραφείο του ΓΕΛ Πάργας.

Η Πρόεδρος

Γκίκα Αγγελική

 

Τα μέλη

1. Χαμάλογλου Ευφροσύνη

2. Σωτηρίου Κων/νος

3. Παπανικολάου Κλεοπάτρα

4. Ντάλας Απόστολος

5.  Πιτσαρού Άρτεμις

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ε.Λ. ΠΑΡΓΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ.

Επιτυχόντες 2015-2016

Το κύπελλο είναι εδώ και γράφει ΠΑΡΓΑ.

Πρωταθλήτρια νομού η σχολική ομάδα του Δεσκείου Λυκείου Πάργας.

Μετά από χρόνια η σχολική ομάδα του Δεσκείου Λυκείου Πάργας στέφτηκε πρωταθλήτρια των σχολικών αγώνων του Νομού Πρέβεζας. Ύστερα από αλλεπάλληλες σαρωτικές νίκες, συνέτριψε τις ομάδες του ΕΠΑΛ Καναλακίου (3-0), του ΓΕΛ Καναλακίου (6-1), του 2ου ΓΕΛ Πρέβεζας (1-0)  και σήμερα, 23/02/2016, ημέρα απελευθέρωσης της Πάργας από τον Οθωμανικό Ζυγό (23/02/1913), ισοπέδωσε την ομάδα του ΕΠΑΛ Φιλιππιάδος με σκορ 5-2 και συνεχίζει ακάθεκτη στην επόμενη φάση για το Πανηπειρωτικό Κύπελλο παίζοντας στα ημιτελικά με το ΓΕΛ Άρτας. Ευχόμαστε στα παιδιά μας, στους μαθητές μας που μας έκαναν τόσο υπερήφανους, καλή συνέχεια. Η νίκη είναι σίγουρη και δική μας.

10626602_938437056209425_1279851364453924671_n 11694901_1089485517739988_3230112384714211070_n

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων