ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. (Φ.251/25089/Α5/20.2.2020 Απόφαση ΥΠΑΙΘ).-ΦΕΚ 643/2020 τ. Β΄.

Αντιστοιχία Τμημάτων κλπ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021. ( Αρ. 77275/Ζ1/19-6-2020 Απόφαση ΥΠΑΙΘ)- ΦΕΚ 2549/2020 τ. Β΄.

Έγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   (Αρ. 10645/ΓΔ4/22-1-2018 Απόφαση ΥΠΠΕΘ)- ΦΕΚ 120/2018 τ. Β΄.

Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας. (Αρ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020/Απόφαση ΥΠΑΙΘ)- ΦΕΚ 456/2020 τ. Β΄.

Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις. Νόμος 4692/2020.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων και των Τριών Τάξεων Γενικού Λυκείου.-(Αρ. 74181/Δ2/15-6-2020 Απόφαση ΥΠΑΙΘ)- ΦΕΚ 2338/2020 τ. Β΄.

Εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ/Αγωνίσματα και Βαθμολογίες. (Φ.251/66296/Α5/19-4-2016 Απόφαση ΥΠΠΕΘ)- ΦΕΚ 1236/2016 τ. Β΄.

Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο ΦΕΚ 3523/2020 τ. Β΄

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων