Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση πολυήμερης εκδρομής Γ΄ τάξης ΓΕΛ Πάργας

ΠΡΑΞΗ 2/5-11-2019

Στην Πάργα, και στο Γραφείο της Δ/ντριας του ΓΕΛ Πάργας σήμερα Τρίτη, 5-11-2019και ώρα 10:45, συνήλθε η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ681/τ.Β΄/06-03-2017), η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη με αρ. 1/1-11-2019 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης του σχολείου στην Σερβία (Νις- Βελιγράδι)-Θεσσαλονίκη στις 2/7-12- 2019.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α/Α

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1 Happy Days 1.

 

285€    Garni Hotel Zen / Mr President Design Hotel /Minerva Premier Hotel  9405
2 Papadimas Vacances 1.

 

 

270€    Tami Residence/ Mr President Design Hotel / Minerva Premier Hotel

 

 8910
3. Kanaris Travel

 

 

1.

 

310 €  Vidikovac/Prime/Anessis  10230

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές και διαπίστωσε τη νομιμότητά τους, αποφάσισε την ανάθεση της διοργάνωσης της εκδρομής-μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο Papadimas Vacances (ξενοδοχεία Tami Residence/Astoria ή Mr President Design Hotel / Minerva Premier Hotel), καθώς πληρούσε τις προδιαγραφές της προκήρυξης, παρείχε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως.

Τα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής εντός τριών ημερών (μέχρι 7/11/2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή) .

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκίκα Αγγελική

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαμάλογλου Ευφροσύνη

Παναγιώτου Μαγδαληνή

Κιζίρογλου Εμμανουήλ

Κουτσούκης Χαράλαμπος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων