ΓΕΛ Πάργας -ΔΑΙ- Επικαιροποιημένος – Εσωτερικός Κανονισμός Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών

ΓΕΛ Πάργας -ΔΑΙ- Επικαιροποιημένος – Εσωτερικός Κανονισμός Μνημόνιο Ενεργειών Διαχείρισης εκτάκτων αναγκών

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2021-2022

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος- στις Στρατιωτικές Σχολές- στις Σχολ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΥΑ Ένταξης Τμημάτων σε ΕΠ

ΦΕΚ 2222

ΦΕΚ 2473

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021Α για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΚΠΓ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΟΔΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Μπορείτε να βρείτε εδώ τις οδηγίες από τον ΕΟΔΥ για την παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι

Αξιολόγηση προσφορών – ανάθεση πολυήμερης εκδρομής Γ΄ τάξης ΓΕΛ Πάργας

ΠΡΑΞΗ 2/5-11-2019

Στην Πάργα, και στο Γραφείο της Δ/ντριας του ΓΕΛ Πάργας σήμερα Τρίτη, 5-11-2019και ώρα 10:45, συνήλθε η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 13 της αριθ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ681/τ.Β΄/06-03-2017), η οποία συγκροτήθηκε με την πράξη με αρ. 1/1-11-2019 της Δ/ντριας του Σχολείου με σκοπό την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την πραγματοποίηση της πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης του σχολείου στην Σερβία (Νις- Βελιγράδι)-Θεσσαλονίκη στις 2/7-12- 2019.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών προσφορών οι οποίες έχουν ως εξής:

Α/Α ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α/Α

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1 Happy Days 1.

 

285€    Garni Hotel Zen / Mr President Design Hotel /Minerva Premier Hotel  9405
2 Papadimas Vacances 1.

 

 

270€    Tami Residence/ Mr President Design Hotel / Minerva Premier Hotel

 

 8910
3. Kanaris Travel

 

 

1.

 

310 €  Vidikovac/Prime/Anessis  10230

Στη συνέχεια η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις υποβληθείσες προσφορές και διαπίστωσε τη νομιμότητά τους, αποφάσισε την ανάθεση της διοργάνωσης της εκδρομής-μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο Papadimas Vacances (ξενοδοχεία Tami Residence/Astoria ή Mr President Design Hotel / Minerva Premier Hotel), καθώς πληρούσε τις προδιαγραφές της προκήρυξης, παρείχε την πιο συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως.

Τα Τουριστικά Γραφεία που μειοψήφησαν μπορούν να υποβάλλουν ένσταση κατά της επιλογής εντός τριών ημερών (μέχρι 7/11/2019 και ώρα 12:00 μεσημβρινή) .

Για το λόγο αυτό συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκίκα Αγγελική

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαμάλογλου Ευφροσύνη

Παναγιώτου Μαγδαληνή

Κιζίρογλου Εμμανουήλ

Κουτσούκης Χαράλαμπος

 

Πρακτικό Ανάθεσης Πολυήμερης Εκδρομής Γ΄ τάξης στην Ιταλία από 12/11/2018 έως 18/11/2018

ΠΡΑΞΗ 4η /15-10-2018

Στην Πάργα και στο Γραφείο του Γενικού Λυκείου Πάργας σήμερα 15-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:45 συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών για την πολυήμερη εκδρομή της Γ΄ Τάξης στην Ιταλία και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη, η οποία έχει συγκροτηθεί με τη με αρ. 3/10-10-2018 πράξη της Δ/ντριας του ΓΕΛ Πάργας με παρόντα μέλη :

1. Πρόεδρος: Η Δ/ντρια Γκίκα Αγγελική

2. Μέλη: α) Χαμάλογλου Ευφροσύνη ,καθηγήτρια κλ. ΠΕ02 του ΓΕΛ Πάργας β) Παπανικολάου Κλεοπάτρα, καθηγήτρια κλ. ΠΕ02 του ΓΕΛ Πάργας γ) Δέσκα Σωτήριο, εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του ΓΕΛ Πάργας δ) Δημόπουλο Αναστάσιο ,εκπρόσωπο των μαθητών του Γ1΄τμήματος ε) Χασανάι Κλαούντια, εκπρόσωπο του Γ2΄τμήματος.

Η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση των σχετικών προσφορών και συγκεκριμένα:

  1. Προσφορά του τουριστικού γραφείου «Τravelcon», στα 445 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή) και 520 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή).
  2. Προσφορά του τουριστικού  γραφείου «Boutas Tours» στα 465 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή)
  3. Προσφορά του τουριστικού γραφείου «Papadimas Travel» στα 425 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή),441 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή), στα 451 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή),466 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή) , στα 476 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή) και 486 ευρώ ανά μαθητή (οδική- ακτοπλοϊκή)

(Αναπόσπαστο μέρος του παρόντος Πρακτικού αποτελούν οι σχετικές παραπάνω προσφορές, όπως αυτές έχουν παραληφθεί από το ΓΕΛ Πάργας )

Η Επιτροπή έκρινε ότι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και σύμφωνη με την πρόσκληση που είχε απευθύνει το Γενικό Λύκειο Πάργας, είναι η προσφορά στα 451 ευρώ ανά μαθητή του τουριστικού γραφείου «Papadimas Travel» και αποφασίζει ομόφωνα να αναθέσει σ’ αυτό το τουριστικό γραφείο την εκτέλεση της εκδρομής.

Ενστάσεις από όσους έχουν καταθέσει προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 17-10-2018 και ώρα 10:00 στο Γραφείο του ΓΕΛ Πάργας.

Η Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

Γκίκα Αγγελική                                                    1.   Χαμάλογλου Ευφροσύνη

2.  Παπανικολάου Κλεοπάτρα

3.  Δέσκας Σωτήριος

4.  Δημόπουλος Αναστάσιος

5.  Χασανάι Κλαούντια

 

 

 

Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς 2018-2019- Αγιασμός

Την Τρίτη 11/09/2018 ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Οι μαθητές του Δεσκείου Γυμνασίου και Λυκείου Πάργας να βρίσκονται στο Σχολείο στις 08:30 π.μ για τον Αγιασμό και την παραλαβή των σχολικών βιβλίων.

Το λεωφορείο για τα παιδιά της Ανθούσας και της Αγιάς  θα ξεκινήσει στις 08:00 π.μ από Αγιά και στη συνέχεια από Ανθούσα( ένα δρομολόγιο) και από Αγία Κυριακή στις 07:45π.μ

Καλή Σχολική Χρονιά !!!

CONGRATULATIONS CLASS OF 2018-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διευθύντρια του Δεσκείου Λυκείου Πάργας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Σχολείου και ο Διεθνής Σύλλογος Πάργας “The Link” σας προσκαλούν στην τελετή αποφοίτησης των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολ. έτους 2017-18 την Πέμπτη 21/06/18 και ώρα 19:30 στο προαύλιο του Σχολείου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων