για τους μαθητές μου στο Α3,  μετά τη συζήτηση στην τάξη

ακούστε εναπατήστε πάνω στην εικόνα για να ακούσετε ένα βιβλίο

 

επισκεφθείτε τη σελίδα :Σπουδαστήριο νέου Ελληνισμού  ,

και αναζητείστε στο ανθολόγο αναγνώσεων εξαιρετικές και    σπάνιες ηχογραφημένες αναγνώσεις πεζών και ποιημάτων