ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Ιστολόγιο (Blog) του ΓΕΛ Χρυσούπολης

Πώς να συμπληρώσετε σωστά το μηχανογραφικό σας

Ιούν 202220

 

symplirosi mixanografikou

Αγαπητές μαθήτριες ,αγαπητοί μαθητές και σεβαστοί γονείς , οι πανελλαδικές εξετάσεις τελείωσαν. Τα μαθητικά σας χρόνια θα αποτελούν πλέον παρελθόν και θα αναπολείτε τις δύσκολες αλλά και τις ωραίες στιγμές που ζήσατε, ενώ συγχρόνως θα κάνετε σχέδια για το μέλλον.
Μπροστά σας ανοίγονται νέοι ορίζοντες και μέσα από μια επιτυχή επιλογή σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα μπορέσετε να υλοποιήσετε τους επαγγελματικούς σας στόχους. Η σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος θα σας ανοίξει νέους δρόμους, θα σας προσφέρει νέες εμπειρίες και θα κάνει τη ζωή σας ενδιαφέρουσα και δημιουργική, προσφέροντας σας προσωπική ολοκλήρωση. Τι να προσέξετε:
Α. Πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
α) ερωτήματα αυτογνωσίας
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μου;
Ποια είναι τα ενδιαφέροντα μου;
Ποιες είναι οι ικανότητες – δεξιότητες που διαθέτω; Ακόμη ποιες είναι οι ιδιαίτερες κλίσεις και τα όποια ταλέντα μου;
Σε ποια μαθήματα μπορώ να αποδώσω καλύτερα;
Ποιες είναι οι αξίες μου; Τι θεωρώ σημαντικό και τι θέλω από τη μελλοντική μου εργασία;
Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά θα ξεκαθαρίσετε ποιο επάγγελμα ή ποια επαγγέλματα σας ταιριάζουν, επιλέγοντας τις κατάλληλες σπουδές. Έχει αποδειχθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των εισακτέων εγκαταλείπει τις σπουδές του, είτε γιατί το αντικείμενό σπουδών δεν συνάδει με την προσωπικότητά τους, είτε γιατί δεν έχουν τη
δυνατότητα να τις ολοκληρώσουν. Να επισημάνουμε εδώ και το δράμα πολλών αριστούχων, οι οποίοι επηρεασμένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο βρίσκονται να φοιτούν σε υψηλόβαθμες σχολές, τις οποίες εγκαταλείπουν στη συνέχεια, διαπιστώνοντας ότι το αντικείμενο σπουδών τους δεν έχει καμία σχέση με αυτό που επιθυμούν πραγματικά.
β) ερωτήματα πληροφόρησης


Για το αντικείμενο σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών των σχολών που σας ενδιαφέρουν.
Για τη δυνατότητα που παρέχουν οι σχολές για μεταπτυχιακές σπουδές
Για τις επαγγελματικές διεξόδους και τις προοπτικές απασχόλησης στην αγορά εργασίας
Για τα επαγγελματικά δικαιώματα που κατοχυρώνει η κάθε σχολή.
Απαντώντας στα ερωτήματα αυτά θα ξεκαθαρίσετε ποιες σχολές σας ενδιαφέρουν και ποιες είναι οι προοπτικές του επαγγέλματος ή των επαγγελμάτων στα οποία θα καταλήξετε.
Επίσης είναι προτιμότερο να επιλέξετε, αρχικά, τμήματα με ευρύ γνωστικό αντικείμενο, και στη συνέχεια να ακολουθήσετε μια εξειδίκευση με ένα κατάλληλο μεταπτυχιακό.
Επειδή, όμως, υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στην αγορά εργασίας και το επάγγελμα που ζητείται σήμερα, αύριο μπορεί να μην έχει θετικές προοπτικές απασχόλησης, είναι σημαντικό να προτιμηθούν σχολές που συνάδουν με τα ενδιαφέροντα σας και την προσωπικότητά σας, ώστε να βιώσετε δημιουργικά και ευχάριστα την περίοδο σπουδών συγκροτώντας μια προσωπικότητα ώριμη και έτοιμη να ενταχθεί αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας.
γ) ερωτήματα σχετικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τους 4 συντελεστές βαρύτητας που είναι από 20 έως 40%
Πρόκειται για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής η οποία ισχύει από πέρσι και τους 4 συντελεστές βαρύτητας που είναι από 20 έως 40%, που καθορίζουν οι ίδιες οι σχολές και θα ισχύσει από φέτος. Οι δύο αυτές βασικές τομές στο υπάρχον σύστημα απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή σας.
Η ΕΒΕ θα προκύπτει κάθε χρόνο από τον μέσο όρο των επιδόσεων των υποψηφίων στα μαθήματα κάθε επιστημονικού πεδίου –συνολικά τέσσερα– πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή, τον οποίο θα αποφασίζει κάθε Τμήμα ΑΕΙ που είναι ενταγμένο στο πεδίο. Κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, οι υποψήφιοι αυτόματα, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής, δεν θα μπορούν να δηλώσουν τμήματα ΑΕΙ ,εάν έχουν επίδοση κάτω από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του τμήματος.
Καλό είναι να δηλώσετε όλα τα τμήματα τα οποία σας επιτρέπει το σύστημα. Ο λόγος είναι ότι μπορεί ένας υποψήφιος να έχει περάσει την ΕΒΕ ενός τμήματος, ωστόσο να καλυφθούν οι θέσεις του από άλλους υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία. Άρα ,ως υποψήφιοι θα πρέπει να εξαντλήσετε όλες τις δυνατότητες που σας προσφέρει το σύστημα.
Όσον αφορά τώρα τους διαφορετικούς συνδυασμούς που μπορεί να προκύψουν από τους 4 συντελεστές βαρύτητας που είναι από 20 έως 40%, όπως προαναφέρθηκε και καθορίζονται από τις ίδιες τις σχολές ,θα προκύψουν διαφορετικά σύνολα μορίων για κάθε Επιστημονικό πεδίο ,εκτός από πλήθος περιπτώσεων όπου ομάδα τμημάτων έχουν τους ίδιους Συντελεστές Βαρύτητας.
δ) ερωτήματα σχετικά με το λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο
Από πέρυσι δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους των Πανελλαδικών εξετάσεων να συμπληρώσουν, παράλληλα με το γνωστό μηχανογραφικό δελτίο για τις θέσεις στα ΑΕΙ, και μηχανογραφικό για τις θέσεις των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ). Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση εισαγωγής στα Δημόσια ΙΕΚ. Η δεύτερη αυτή φάση θα αφορά στις θέσεις ανά ειδικότητα που δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία υποβολής του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και σε θέσεις ανά ειδικότητα που δεν προκηρύχθηκαν κατά την ανωτέρω διαδικασία. Να υπενθυμίσουμε πως οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση τον Σεπτέμβρη και για άλλες ειδικότητες πέρα από αυτές που προσφέρονται μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού.
ε) ερωτήματα σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής
Μπορείτε να διερευνήσετε την πιθανότητα και τις προϋποθέσεις μετεγγραφής κοντά στον τόπο κατοικίας σας ή τον ίδιο τόπο που σπουδάζει ο αδελφός/ή σας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, μέσα από το ΦΕΚ: http://users.sch.gr/ndemertzis/ant2021.pdf. Προσοχή όμως γιατί στο νόμο που ισχύει αυτή τη στιγμή, πολλά έχουν αλλάξει για τη δυνατότητα μετεγγραφής. Έτσι για παράδειγμα τέθηκε ακαδημαϊκό φίλτρο στις μετεγγραφές των φοιτητών από ΑΕΙ σε ΑΕΙ.
Πρόκειται για τη λεγόμενη «βάση μετεγγραφής», η οποία ορίζεται στις 2.750 μόρια κάτω από τη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος. Ενδεικτικά, ο ενδιαφερόμενος για μετεγγραφή στο τμήμα Η/Υ ΕΜΠ, του οποίου η βάση το 2019 ήταν 18.314 μόρια, θα έπρεπε να έχει 15.564 μόρια. Η «βάση μετεγγραφής» αναμένεται να περιορίσει τον αριθμό μετεγγραφών, ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου, φτάνει ο ενδιαφερόμενος να έχει τη βάση του.
Β. Τα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού
Βήμα πρώτο:
Επιλέγεις και εκτυπώνεις το επιστημονικό πεδίο που σε ενδιαφέρει.
Βήμα δεύτερο:
Σε κάθε Πεδίο χαρακτηρίζεις τις σχολές επιλογής σου με τα γράμματα:
Α: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν πρωταρχικά
Β: για τις Σχολές που σε ενδιαφέρουν λιγότερο
Γ: για τις Σχολές που δεν σε ενδιαφέρουν και τόσο.
Βήμα τρίτο:
Ιεραρχείς αριθμητικά (με 1, 2, 3…κλπ) τις σχολές της κατηγορίας Α από άποψη ενδιαφέροντος και προτίμησης πχ Α1, Α2, ….Α10. Προσοχή όμως να υπάρχει αριθμητική συνέχεια.
Όταν τελειώσεις με τα τμήματα της κατηγορίας Α προχωράς στην κατηγορία Β και κάνεις το ίδιο συνεχίζοντας, όμως, με τον αριθμητικό δείκτη που σταμάτησες προηγούμενα πχ Β11,…Β22, τέλος συνεχίζεις και στην κατηγορία Γ πχ Γ23… κλπ.
Βήμα τέταρτο:
Αν τώρα διαγράψεις τα γράμματα Α, Β, Γ, οι αριθμοί που παραμένουν δηλώνουν τη σειρά προτίμησης των σχολών επιλογής σου.
Μεταφορά στο Ηλεκτρονικό Μηχανογραφικό
Εν τω μεταξύ απευθύνεστε στο Λύκειό σας για να παραλάβετε τον προσωπικό σας κωδικό ασφαλείας (password) με τον οποίο θα μπείτε στην εφαρμογή https://exams.it.minedu.gov.gr/ ,όταν την ανοίξει το Υπουργείο Παιδείας και ακολουθώντας τις οδηγίες που σας παρέχει, συμπληρώνετε ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό σας, μεταφέροντας με πολλή προσοχή τη σειρά προτίμησης των σχολών που καθορίσατε στο προαναφερθέν τέταρτο βήμα.
Επίσης έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ένα πρόχειρο μηχανογραφικό, να το τροποποιήσετε ,αν χρειαστεί και να προχωρήσετε στην οριστικοποίησή του μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί.
Τελευταίες επισημάνσεις
Τελειώνοντας, ας καταγράψουμε ορισμένες επισημάνσεις, που μερικές φορές είναι αυτονόητες, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμες:
Δεν εισάγεστε σε Σχολή για την οποία δεν εκδηλώσατε προτίμηση. Για αυτό να δηλώσετε ,αν όχι όλα, αρκετά τμήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο που έχετε επιλέξει.
Αν, με τα μόρια που συγκεντρώσατε, εισάγεστε σε περισσότερες από μία σχολές, τότε θα εισαχθείτε σ’ αυτήν που δηλώσατε προγενέστερη.
Για το λόγο αυτό, η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία σας και όχι την πιθανολογούμενη επιτυχία ή αποτυχία σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους.
Μη διστάσετε στιγμή να απευθυνθείτε στο σχολείο για να λύσετε τυχόν απορίες και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Καλώς ήρθατε στο σχολείο μας!

Ημερολόγιο

Αύγουστος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούλ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αρχείο

Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας της σχολικής μονάδας του ΓΕΛ Χρυσούπολης με τους μαθητές ή/και τους κηδεμόνες τους.Λογότυπο Σχολείου4

Διεύθυνση:   ΘΡΑΚΗΣ 10 ΤΚ 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2591024197 -2591022021

Τηλεομοιότυπο (Fax): 2591022021

e-mail: mail@lyk-chrys.kav.sch.gr

 

Δείτε το Ωράριο Λειτουργίας του σχολείου μας. Οι Γονείς και Κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από την πλειονότητα των καθηγητών του σχολείου μας κάθε Τετάρτη.  Φυσικά μπορείτε να ενημερώνεστε και οποιαδήποτε άλλη στιγμή, εφόσον  ο καθηγητής βρίσκεται στο σχολείο.

Βρείτε μας στα κοινωνικά δίκτυα.

facebook

 

 

 

Βρείτε μας στο χάρτη.

 

.

Πρόγνωση του ΚαιρούTop
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων