Παρακαλούνται οι καθηγητές/-τριες & μαθητές/-τριες που αναμένεται να λάβουν μέρος στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α. να έρθουν όσο το δυνατό καλύτερα προετοιμασμένοι για το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα σύμφωνα με τις οδηγίες που τους έχουμε αποστείλει. Επίσης θα θέλαμε να γνωρίζουν ότι το Κ.Ε.ΠΕ.Α. βρίσκεται ακόμα σε προσωρινό χώρο στέγασης και συνεπεία αυτού δεν διαθέτει ακόμα  τις υποδομές που είναι αυτονόητες για τα υπόλοιπα Κ.Ε.ΠΕ.Α. της χώρας. Για τον παραπάνω λόγο θα θέλαμε να δοθεί μεγάλη προσοχή στις  οδηγίες με τις οποίες  ενημερώνουμε για τις τρέχουσες υποδομές του πάρκου (τουαλέτες), την ανάγκη να έχουν μαζί τους φαρμακείο καθώς και το ότι σε περίπτωση που το δελτίο καιρού της προηγούμενης ημέρας από την επίσκεψή τους δεν ευνοεί την εκπαίδευση στο πεδίο  θα πρέπει να επικοινωνήσουν για την πιθανή αναβολή της επίσκεψης. 
Οι επισκέψεις των σχολείων θα γίνουν ως ακολούθως:

ΕΠΙΣΚ ΣΧΟΛΙΚ ΜΟΝ ΕΠΙΣΚ ΣΧΟΛ

Σας ευχόμαστε καλή προετοιμασία και καλή αντάμωση στο Κ.Ε.ΠΕ.Α..

Παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες σε περίπτωση ακύρωσης της επίσκεψης να ενημερώσουν το Κ.Ε.ΠΕ.Α. τουλάχιστον 2 εβδομάδες νωρίτερα ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα τη θέση τους να πάρουν οι αναπληρωματικές σχολικές μονάδες στις ημερομηνίες που θα γίνουν διαθέσιμες.

Οι αναπληρωματικές σχολικές μονάδες  θα κληθούν να συμμετέχουν στα προγράμματα του Κ.Ε.ΠΕ.Α.  μόνο στην περίπτωση που θα υπάρξουν ακυρώσεις σχολείων που βρίσκονται στον Πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση το Κ.Ε.ΠΕ.Α. θα επικοινωνήσει  με τα αναπληρωματικά σχολεία  προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα γίνουν διαθέσιμες.

Υπενθυμίζουμε ότι για την δια ζώσης επίσκεψη στο ΚΠΕ ισχύουν όλα τα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται για τις σχολικές μονάδες την αντίστοιχη περίοδο, την τήρηση των οποίων αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του τμήματος.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα :

09:00-09.30 Υποδοχή στο Κ.Ε.ΠΕ.Α. – Καλωσόρισμα
 09.30-12.00 Παιχνίδια Γνωριμίας – Δέσιμο Ομάδας

Εισαγωγική Παρουσίαση Προγράμματος

Προετοιμασία για το Πεδίο

Επίσκεψη στο πεδίο – Δραστηριότητες – Παρατήρηση – Συμπλήρωση Φύλλων Εργασίας – Εργασία σε Ομάδες

12.00 – 12.30  Παρουσίαση αποτελεσμάτων – Αξιολόγηση προγράμματος – Κλείσιμο

Αναστοχασμός-Αξιολόγηση

Στο τελευταίο στάδιο του προγράμματος, οι μαθητές συζητούν τις καταγραφές τους και προτείνουν τρόπους αξιοποίησης του πάρκου από τον άνθρωπο, εργασία με την οποία εκτιμάται η ευαισθητοποίηση των μαθητών για το περιβάλλον του Μητροπολιτικού Πάρκου. Η αξιολόγηση για τη δομή και το περιεχόμενο του προγράμματος πραγματοποιείται με ερωτηματολόγια όπου καταγράφονται οι παρατηρήσεις και εντυπώσεις των μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών.


Σημείωση: Η μετακίνηση των μαθητών στο πεδίο δεν απαιτεί μεταφορικό μέσο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι μονοήμερα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι πέντε με τριάντα (25-30) άτομα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, θα είναι διάρκειας 3-4 διδακτικών ωρών και θα διεξάγονται κυρίως σε εξωτερικούς χώρους, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, απόστασης και ατομικής υγιεινής, καθώς και όλων όσων προβλέπονται για τις σχολικές μονάδες και τις επισκέψεις τους σε χώρους εκτός σχολικής μονάδας. Κατά την διάρκεια των επισκέψεων τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π. οικ. 55254/10-09-2021 Κ.Υ.Α (4187Β) όπως ισχύει και κυρίως το άρθρο 4 §1 για τις εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις.