Ηλεκτρονική αλληλογραφία : το mail@kepea-parkou-antoni-tritsi.att.sch.gr  δημιουργήθηκε  από τις υπηρεσίες του Π.Σ.Δ. για τις ανάγκες επικοινωνίας του νεοϊδρυθέντος  Κ.Ε.ΠΕ.Α. στο  Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνη Τρίτση .

Για τις ανάγκες της τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Κ.Ε.ΠΕ.Α. από 1/9/2022  έχει  δοθεί η δυνατότητα από το Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Τρίτση αυτή να γίνεται προσωρινά στο τηλέφωνο 2102323163 ( εσωτ. 107 ).