Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την κοινωνικο-συναισθηματική υποστήριξη και την ολιστική αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/ελλείψεων των μαθητών/τριών του δημοτικού σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022

Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων για την κοινωνικο-συναισθηματική υποστήριξη και
την ολιστική αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαθησιακών κενών/ελλείψεων των μαθητών/τριών του
δημοτικού σχολείου με την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022.

Πλαίσιο προτάσεων και κατευθύνσεων

Παράρτημα-Οδηγίες

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση