Επιμορφωτική συνάντηση νεοδιορισθέντων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Δωδεκάνησα

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών του δράσεων, το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και σε εφαρμογή των οριζομένων στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 103742/Ε3 ΕΠΕΙΓΟΝ/26-08-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, οργανώνει εξ αποστάσεως ενημερωτική επιμορφωτική δράση την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 11:00-12:30 με θέμα:
«Εισαγωγική ενημέρωση – επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων επί παιδαγωγικο-διδακτικών ζητημάτων”.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 Κωνσταντίνου Ζέρβα με θέμα: “Θέματα διδακτικής των μαθημάτων πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”