Επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις Κυκλάδες

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών του δράσεων, το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου και σε εφαρμογή των οριζομένων στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 103742/Ε3 ΕΠΕΙΓΟΝ/26-08-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, οργανώνει εξ αποστάσεως ενημερωτική επιμορφωτική δράση την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου ώρα 12:00-14:00 με θέμα:
«Εισαγωγική ενημέρωση – επιμόρφωση νεοδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων επί παιδαγωγικο-διδακτικών ζητημάτων”.

Επισυνάπτεται η παρουσίαση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ86 Κωνσταντίνου Ζέρβα με θέμα “Θέματα διδακτικής στα μαθήματα Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση”