«Διαθεματικές προσεγγίσεις και συνεργασίες στο δημοτικό σχολείο. Παραδείγματα στα μαθήματα Πληροφορικής και Εικαστικών»

Γ’-Στ’ Δημοτικού

«Διαθεματικές προσεγγίσεις και συνεργασίες στο δημοτικό σχολείο. Παραδείγματα στα μαθήματα Πληροφορικής και Εικαστικών,

[ένα διαθεματικό διδακτικό σενάριο  για  την αξιοποίηση της Πληροφορικής στα Εικαστικά και των Εικαστικών στην Πληροφορική, με έμφαση στην ενεργή μάθηση]

Ζωγραφίζω σαν τον Kandinsky

δες και άκουσε το έργο μου με QR-κώδικα

Συγγραφείς:

Κωνσταντίνος Ζέρβας, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86-Πληροφορικής

Σοφία Χάιτα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών

πατήστε για να διαβάσετε το σενάριο

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση