Οδηγίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα της https://naigaiou.pde.sch.gr/ Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου ενημερώνεται διαρκώς για όλα τα τρέχοντα ζητήματα είτε αυτά αφορούν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είτε τη ροή της εκπαιδευτικής ειδησεογραφίας. Παρακαλείσθε θερμά να παρακολουθείτε τις εξελίξεις καθώς υπάρχει συνεχής επικαιροποίηση και προσαρμογή σε όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν.

https://naigaiou.pde.sch.gr/