Εγχειρίδια-Άρθρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Προσωπικές Εργασίες

Τριήμερο Βιωματικό Σεμινάριο: «Η εμπλοκή του Εκπαιδευτικού στα προγράμματα πρόληψης της χρήσης ουσιών». Δραστηριότητα «το σχολείο και η πρόληψη της χρήσης».

Σχολικό έτος 2007-08
Συμμετέχοντες: 18 εκπαιδευτικοί (1 ομάδα)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κιουρτσής
Διάρκεια 15 ώρες.
Λίγα λόγια για τη λειτουργία της μαθητικής ομάδας εργασίας (πχ αγωγής υγείας) θα βρείτε στη διαδικτυακή θέση https://blogs.sch.gr/kkiourtsis/?p=6338

 Δραστηριότητα : Το σχολείο και η πρόληψη της χρήσης

Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν 4 ομάδες. Συζητούν τρεις ερωτήσεις και καταγράφουν τις απαντήσεις τους. Εκπρόσωπος της κάθε ομάδες εκφράζει τις απόψεις που καταγράφηκαν. Οι τρεις ερωτήσεις είναι:

1. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι σπουδαιότερες αιτίες που οδηγούν τους νέους στη δοκιμή ουσιών;

2. Από ποια ηλικία θα πρέπει οι μαθητές/τριες να ενημερώνονται για θέματα πρόληψης της χρήσης ουσιών;

3. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού σχετικά με τα θέματα της πρόληψης της χρήσης ουσιών;

Αφήστε μια απάντηση