Ποιό θα νικήσει, το δέντρο ή το σίδερο;

Προσωπικές Εργασίες

Στο γνωστό πάρκο του Περικαλλούς Γυμνασίου Έδεσσας, κάποιος τεχνίτης τοποθέτησε ένα κάγκελο σε επαφή με το δέντρο και το δέντρο ένιωσε να προσβάλλεται ο ζωτικός του χώρος. Έτσι, αργά-αργά άπλωσε τον φλοιό του, αγκάλιασε το σίδερο ώστε κάποτε να τα καταφέρει να το αφομοιώσει. Φωτογραφία από το αρχείο Κωνσταντίνου Κιουρτσή και Αικατερίνης Αντωνοπούλου.

το δέντρο και το σίδερο
το δέντρο και το σίδερο

Αφήστε μια απάντηση